noterat

noterat

Mediakristinehamn

Världen och ankdammenPosted by Bengt Eklund Sat, January 21, 2012 21:19:06

Så har det hänt igen då. Vår välbetalde kommunanställde Åke Thörnesjö och co. fick stå till svars i svensk massmedia.

Precis som förra gången då kommunen fälldes för brott mot upphandling enligt konkurrenslagstiftningen fortsätter oegentligheterna i kommunen under Åke Thörnesjös vingar.

Då sitter svarande Åke i svensk TV och berättar att Kristinehamnsborna kommer att bli nöjda med sitt nya badhus trots att upphandlingen fällts för brott mot svensk lagstiftning.

Snart sitter han väl där igen och säger att Kristinehamnsborna kommer att bli nöjda med nya campingen.

För att min ståndpunkt ska bli obestridbar vill jag nu säga att jag stöder ambitionen att skapa en fin camping i Kristinehamn.

Herr Fransson har på ett föredömligt sätt startat verksamheten. Tack Christer.

Jag grunnar bara på varför Herrgården måste ingå i campingen. Som jag ser det så hade herrgården, om den bjudits ut separat, inbringat en större summa pengar till vår kommun.

En separat försäljning av herrgården hade inte på något sätt stört planerna på en utbyggd camping med KFUM som bas. En så kallad lycksökare hade inte haft med herrgården att göra. Däremot hade kommunen via en separat försäljning troligen skapat en lycklig köpare till herrgården, om än till ett högt pris. På detta sätt även skapat intäkter till vår kommun via fastighetsavgiften. Ja det hade ju varit mer inkomstbringande med det gamla skattesystemet men vi har ju valt landets styre som tog bort fastighetsskatten så det är väl bara att rätta in sig i ledet. Det är, som jag ser det, den avundsjuka som bor i alla beslutfattare som skapar låsningen till detta synsätt. Ingen ska få sätta sitt privata bomärke på vår herrgård vid Vänerns strand i vår vackra skärgård. Ja just när det gäller den platsen i vår skärgård alltså. Annars söker kommunen skapa boende vid vänerns strand i vår vackra skärgård men lite längre söderut (eller vid kondomstransportleden vid Sannakajen). I de tidiga planerna låg som förslag att skapa nya tomter på strandsidan om Vålösundsvägen. Jag kan inte låta bli att referera till kommunens ambition att få bort min sjöbod på min privata strandtomt just för att säkra tillgängligheten till strandzonen. I förslaget skulle privata tomter inrättas på strandsidan där jag inte får behålla vad som funnits i snart 50 år. Där är motivationen att sjönära boende lockar skattemedel till kommunen. Ja motiveringarna går inte att säga emot. Synd bara att det inte bor någon form av logik bakom motiveringarna som används efter behag. En större summa pengar kunde ha frigjorts från försäljningen av herrgården. En summa pengar som till exempel kunde användas till det VA-system som kommunen tvingar alla utefter Vålösundsvägen att ansluta sig till. En utbyggnad av VA-systemet som den gamla VA-lagen skriver att om en kommun ser att en större och kostsam utbyggnad kommer i framtiden så bör en fond eller buffert arbetas upp för att klara denna kostnad. Kristinehamns kommunledning har trots upplysningar om detta kommande VA-system under ett decennium inte på något sätt avsatt pengar till detta. Det attraktiva boendet i skärgården har som jag ser det väckt den avundsjuka som frammanar en revidering i kommunens gängse synsätt sedan tidigare, att då kommunen bygger ut sitt VA-system ska den schablonavgift som alltid gällt gälla även då. Jag tänker på inkopplingen av Björneborg och Ölme där alla "erbjöds" anslutningsavgift enligt gängse schablon. Det är nya tider nu. Ny lag som inte ställer detta enkla krav på en kommunledning. Ny lag och helt plötsligt finns inga medel avsatta. Det latjas ju lite med Sannakajsprojekt och så men inga pengar till fundamentala behov i vår kommun finns avsatta. Men Åke och co., brott konkurrenslagstiftningen har ni klarat med en axelryckning förut. Ni fixar nog detta ärende med. Tyvärr!!!