noterat

noterat

Åke Thörnesjö

Världen och ankdammenPosted by Bengt Eklund Mon, October 26, 2009 22:38:35

Jag noterar att det i massedia både lokalt och regionalt uppmärksammas hur vår kommunchef har sagts upp. Det pratas om kommunikationsproblem mellan förtroendevalda och kommunchefen. Ett kommunikationsproblem som kostar oss skattebetalare 12 månadslöner till petade gamla kommunchefen samt den nya kommunchefens lön under perioden. Enligt facket kommer de att dessutom begära skadestånd för det felaktiga hanterande som delar av den borgerliga alliansen med Åke Thörnesjö i spetsen genomförde.

Jag noterar då, eftersom ämnet kommunikationsproblem kom på tal, att det redan den 4:e februari, på förekommen anledning, hölls ett seminarium för kommunstyrelsen där ämnet kommunikationsproblem dryftades. Jag infogar här ett utdrag ur protokollet hämtat på kommunens egen sida.

Ordföranden informerade om kommande seminariedag, onsdag den 4 februari 2009. "Hur undviker man onödiga konflikter mellan förtoendevalda och tjänstemän," med Axel Danielsson.

Jag förutsätter att de borgerliga representanterna var närvarande på seminariet då frågan var av aktuell karaktär. Jag är ledsen att i detta läge behöva meddela Axel Danielsson att hans seminarium, som antagligen inte var gratis, inte ledde till att den borgerliga alliansens ledarfigurer, eller möjligen Sussane Öhström, lärde sig något.

Den hybris som uppenbarligen styr tanken hos vår politiska ledning kostar en hel del pengar inte bara genom de ca 2 miljoner i lönekostnad vi får på en ny kommunchefs konto utan via vidlyftiga 50 miljonersplaner i hamnen och snart havererade 3 miljonersboende i tredje led med trädskärm mot vattnet.